خرید<پاورپوینت درباره روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني>

پاورپوینت,دفع پسماندهای جامد بیمارستانی, پسماندهای پزشکی پاورپوینت درباره روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني. می باشد.

تعداد اسلاید:42

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

انواع زباله ها :

غيرخطرناک ( شهري ، معمولي صنعتي )

نخاله ها (ساختمان سازي)

خطرناک (مصارف خانگي ، صنعتي ، بيمارستاني)

مواد زائد خطرناک (مخاطره آميز):

1- مواد زايد راديو اکتيو

2- مواد زايد شيميائي

3- مواد زايد قابل اشتعال

4- مواد زايد قابل انفجار

5- مواد زايد بيولژيکي

پسماندهاي پزشکي :

پسماندهائي است که طي فرايند بهداشت و درمان توليد مي شود.(سازمان بهداشت جهاني)

تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني :

آلمان :

بر حسب روش دفع

1- مواد زايد ، دفع بروش بهداشتي (زباله خانگي)

2- مواد زايد ، سوزاندن با شرايط خاص (بانک خون ، قسمتهاي بدن ، بخش جراحي)

3- مواد زايد ، دفع با روش ويژه (مواد شيميائي ، مواد راديو اکتيو ، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار)

فرانسه :

1- مواد زايد ويژه ( مواد بيولژيکي بخشها – مواد آناتوميکي – مواد ويژه – مواد راديواکتيو - مواد راديولژي و آزمايشگاه - مواد داروئي)

2- مواد آشپزخانه و شبه خانگي (مواد بخشها – مواد حاصل نظافت – کيسه پلاستيکي و کاغذ)

3- ساير مواد (اداري – تجهيزات اسقاطي – مواد ذايد حجيم – مواد باغباني)

ايران :

1- ترکيب معمولي

2- زباله خطرناک با مديريت مخصوص