خرید<پاورپوینت اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) و استهلاک>

پاورپوینت اصول کنترل کيفيت جامع,پاورپوینت استهلاک,دانلود پاورپوینت ,تحقیق پیرامون استهلاک,تحقیق در مورد استهلاک,دمينگ,تحقیق پیرامون دمينگ,دانلود تحقیق در مورد دمينگ,TQM,اصول T,Q,M پاورپوینت اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) و استهلاک این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) و استهلاک. می باشد.

مقدمه:
مديريت جامع کيفيت فرايندي است متمرکز بر روي مشتريها، کيفيت محور، مبتني بر حقايق، متکي بر تيمها که براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان از طريق ارتقاي مستمر فرايند ها، توسط مديريت ارشد سازمان رهبري مي شود.
فرايند گرايي: سازمان را فرايندي مي بينيم که در آن همه افراد بصورت افقي در مراحلي از فرايند، قرار مي گيرد.
مشتري محوري: تمامي افرادي که روي فرايند کار مي کنند و آنها که نتيجه فرايند را کسب مي کنند در واقع همکار و شريک هستند.
ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستمها: با تمرکز بر ارتقاي عملکرد فرايندها و سيستمها و توانمند سازي کارکنان ،تلاش مي شود فرايندها و سيستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نيازها و انتظارات مشتريها بهبود يابند.


فهرست:
مقدمه
ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت
سير تكاملي روند مديريت كيفيت جامع (TQM)
اصول T.Q.M
اصول مدیریت کنترل کیفیت در قوانین GMP
در همین راستا مدیر کنترل کیفیت بایدبا
فلسفه مديريت
الگوي يک سيستم
دو نوع سيستم بارز
الگوي كلي سيستم مديريت كيفيت
سيستم برون سازماني
سيستم درون سازماني
فرآيندها
فرآورده هاي خدمات
عامل انساني
مراحل اجراي برنامه TQM
چند اصل به منظور اثر بخشي T.Q.M
هزينه هاي T.Q.M
تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟
تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟
حسابداری استهلاک چیست؟
در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:
انواع استهلاک
علل استهلاک
برآورد استهلاک
عوامل تعیین هزینه استهلاک
ارزش اسقاط
ثبت استهلاک
روشهای استهلاک
روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد
تعاریف استهلاک
متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد
مفاهیم استهلاک
روشهای محاسبه استهلاک
معایب کلی روشهای استهلاک
موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم
اشکالات موجود در ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم
دلیل مخالفین محاسبه استهلاک
دلایل موافقین محاسبه استهلاک
تجدید ارزیابی و استهلاک