خرید<پاورپوینت فنون تجزيه و تحليل سیستمها>

دانلود تحقیق پیرامون مدیریت,مدیریت,جدول تقسیم کار,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت فنون تجزيه و تحليل سیستمها, فنون تجزيه و تحليل سیستم,تحقیق در مورد فنون تجزيه و تحليل سیستم پاورپوینت فنون تجزيه و تحليل سیستمها این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت فنون تجزيه و تحليل سیستمها. می باشد.

قسمتی از متن:
تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد کارکنان سازمان در يک مدت معين, چه کارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين کارها مي کنند .

فهرست :
جدول تقسیم کار
تعریف جدول تقسیم کار
مزایای تهیه جدول تقسیم کار
مراحل تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار
مرحله اول – انتخاب واحد بررسی
مرحله _ تهیه لیست وظایف کارکنان
مرحله سوم _ تهیه لیست فعالیت های واحد
مرحله چهارم _ تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود
مرحله پنجم _ تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار
مرحله ششم _ تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی
نمودارجریان کار
تعریف نمودار جریان کار
استفاده از علایم در نمودارهای جریان کار
عمل یا اقدام
بازرسی و کنترل
تصمیم گیری
بایگانی , انبار و نگهداری
تاخیر یا انتظار غیر موجه
حرکت یا ارسال (جابجایی)
انواع نمودار جریان کار
الف – نمودار عمودی یا یک ستونه
نمودار افقی یا چند ستونه
مراحل بررسی نمودار جریان کار
مرحله اول تعیین کار مورد نظر
مرحله دوم تعیین مراحل کار
مرحله سوم ترسیم نمودارجریان کار در وضع موجود
مرحله چهارم تجزیه و تحلیل نمودار
مرحله پنجم _ تنظیم نمودار پیشنهادی
بررسی و کنترل فرمها
تعریف فرم
انواع فرم
مراحل بررسی و کنترل فرم
مرحله اول _ بررسی فرمهای موجود
مرحله دوم _ تجزیه و تحلیل فرمهای موجود
مرحله سوم _ تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز
1-تعیین هدف فرم
2- تعیین عنوان فرم
3- تعیین شماره یا کد فرم
4- نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان فرم
5- تعیین اطلاعاتی که باید در فرم درج شوند
6- تهیه طرح فرم
7- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه
8- جرح و تعدیل فرم , با استفاده موثر از باز خور
9- تهیه فرم نهایی
بررسی جا و مکان کار
تعریف بررسی جا و مکان
هدف از بررسی
اصول و معیارهای بررسی و تخصیص جا و مکان
مراحل بررسی جا و مکان کار
مرحله اول بررسی جا و مکان کار در وضع موجود
مرحله دوم تجزیه و تحلیل طرح جا و مکان کار
مرحله سوم تهیه طرح پیشنهادی جا و مکان کار
سیستمها و روشهای بایگانی
اهمیت بایگانی
بایگانی چیست ؟
سند چیست ؟
پرونده چیست ؟
آرشیو چیست ؟
انواع سیستمهای بایگانی
اصول بایگانی
روشهای تنظیم اسناد
بررسی سیستم بایگانی
بررسی تکنیکهای کمی
روشهای برنامه ریزی شبکه ای
روش ارزیابی و بازنگری برنامه ( پرت) Program evaluation and review technique
علائم مورد استفاده
رویداد یا واقعه
فعالیت
فعالیت عاریه یا فعالیت زمان صفر
مراحل روش پرت
تحلیل زمانی شبکه
تخمین زمان هر فعالیت
الف – برآورد خوش بینانه (کمترین زمان حداقل)
ب- بر آورد بدبینانه ( بیشترین زمان یا زمان حداکثر )
برآورد زمان محتمل ( با احتمال بیشتر )
تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت
3- تعیین زمان انتظار برای هر رویداد یا مسیر پیشرو (te)
4- تعیین بیشتری زمان مجاز برای رویداد یا مسیر پسرو (tL)
5- تعیین زمان آزاد یا فرجه(s)
6-تعیین مسیر بحرانی
تعیین واریانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه
روش مسیر بحرانی (C.P.M)
مراحل روش CPM
روش ترسیم پیش نیازها (PDM)
ارتباط بین فعالیتها
ارتباط بین فعالیتها به صورت زیر است