خرید<پاورپوینت مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني>

فناوري اطلاعات,کارآفرين,کارآفريني,اقتصاد دانش محور,اشتغال زايي,اشتغال پيوسته,انواع کارآفريني,تحقیق پیرامون کارآفرینی,پروژه کارآفرینی,پاورپوینت مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني,دانلود پاورپوینت,فناوري اطلاعات در کارآفريني پاورپوینت مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني. می باشد.

چکیده:
در اين مقاله به بررسي مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي پرداخته شده است. در حقيقت فناوري اطلاعات به عنوان موتور محرکي در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ هاي شغلي و استخدامي، سبب رشد و پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نوع جديدي از اقتصاد مي شود که اقتصاد دانش محور ناميده مي شود. هدف از نگارش اين مقاله مروري بر وضعيت فعلي در بازار کار فناوري اطلاعات و تأکيد بر نقش کارگشاي آن به عنوان يکي از راه حل هاي معضل بيکاري در جوامعي است که بخش عظيمي از جمعيت جوان آنها عليرغم برخورداري از استعداد و انرژي کافي، همچنان از مشکل بيکاري رنج مي برند.


فهرست:
چکيده
مقدمه
کارآفريني چيست، کارآفرين کيست؟
انواع کارآفريني
مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني
ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در كارآفريني
كاهش هزينه‌هاي سيستم يا سازمان
نتيجه گيري
منابع و مآخذ